ECM a dlouholeté archivování

Dodavatel: ELO Digital Office GmbH

Společnost Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG se specializuje na plánování, výstavbu a uvádění do provozu výroby a výrobních závodů na klíč, jakož i na vývoj filmové produkce a služeb. Před implementací bylo velmi časově náročné vyhledávání ve fyzických archivech, jelikož dokumenty, které společnost potřebuje je nutné archivovat po dobu 30 let. Bylo tedy nutné importovat data ze systému SAP. Více o tématu digitálního archivu.

Elektronická správa, evidence a archivace dokumentů v DMS/ECM

Společnost přešla na podnikové řešení ELOenterprise, které zahrnovalo přesun z klienta Windows na Javu. Společnost také používá Indexdownload, který automaticky ukládá všechny dokumenty k objednávkám, dotazům na výrobky nebo dodavatelům do příslušné složky v uložišti ECM každou hodinu. Hlavním důvodem, proč si společnost vybrala ELO byla schopnost systému komunikovat s vedoucím systémem pro správu zboží. Přínosem je rychlejší správa dokumentů, proces archivace a vyhledávání. Nezměrný přínosem je hladká integrace na SAP a automatický přenos dat. Více o tomto projektu naleznete na stránkách našeho partnera ELO Digital Office.