Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) byly zpracovány formuláře pro získání věrnostní zákaznické PENNY karty. Projekt spočíval v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Od počátku projektu bylo zpracováno více jak 5 milionů formulářů.

Informační systém vyvinutý pro společnost Penny Market reprezentuje technologicky sofistikované řešení, zahrnující rozsáhlou databázi obsahující data z více než 5 milionů zákaznických formulářů. Klíčovým cílem bylo poskytnout efektivní zpracování a využití rozmanitých dat obsažených v těchto formulářích. Databázový systém tohoto informačního řešení se vyznačuje nejen extrémní robustností, ale též obsahuje sofistikované nástroje pro analýzu, validaci a efektivní využití obsažených dat.

Komplexnost projektu vyžadovala provedení detailní migrace dat mezi různými databázovými systémy, což bylo realizováno s precizností a bezpečností. Implementace tohoto informačního systému pro společnost Penny Market představuje významný krok k maximalizaci potenciálu obsažených informací, což umožňuje společnosti efektivněji řídit své procesy a lépe porozumět potřebám a chování svých zákazníků.

Podobný přístup a technologický standard byl aplikován při vývoji velice podobné aplikace pro společnost BILLA, spol. s.r.o. Tato aplikace rovněž zahrnuje verifikaci lokace bydliště zákazníků, poskytující další vrstvu datové jistoty a personalizace služeb pro uživatele. Celkově tyto projekty reprezentují nejen technologickou excelenci, ale též schopnost přizpůsobit se specifickým potřebám klienta v oblasti obchodní analýzy a využití datových aktiv.

  • > 5 milionů formulářů
  • Zabezpečený přenos dat
  • Správa databáze metadat
  • Skartace dle ISO/IEC 21964 (osobní údaje)
  • Validace dat: ruční (1:1), poloautomatická (návrh hodnoty a potvrzení operátorem) a automatická (dle procentuální shody)
  • Vytěžení strukturovaných dokumentů
  • Kotvící body na formuláři pro automatické otáčení
  • Vytěžování čárových kódů
  • Pojmenování a třídění naskenovaných dokumentů