Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Projekt spočívá v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Tvorba a customizace databáze, křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly. Od počátku projektu bylo zpracováno více jak 5 milionů formulářů.

  • > 5 milionů formulářů
  • Zabezpečený přenos dat
  • Správa databáze metadat
  • Skartace dle ISO/IEC 21964 (osobní údaje)
  • Validace dat: ruční (1:1), poloautomatická (návrh hodnoty a potvrzení operátorem) a automatická (dle procentuální shody)
  • Vytěžení strukturovaných dokumentů
  • Kotvící body na formuláři pro automatické otáčení
  • Vytěžování čárových kódů
  • Pojmenování a třídění naskenovaných dokumentů