fbpx EXON | Intelligent Document Management

Partnerství Konference Knihovny současnosti 2020

Jako každý rok i letos jsme zaštiťovali Konferenci Knihovny současnosti jako jeden z partnerů. Letos se konala online ve virtuálním prostředí s podtitulem "Knihovny mimo čas a prostor". Z konference navíc vznikne záznam, který bude k dispozici na webové stránce Sdružení knihoven ČR

Prozatím je celá konference natočena v nesestříhaném záznamu z jednotlivých dnů na Youtube.

Konference se věnovala tématům koncepce rozvoje knihoven, jako: knihovní fondy, knihovny a vzdělávání uživatelů a knihovníků, rozvoj digitalizace s možností zhodnocení a uchování obsahu, výuka na dálku či spolupráce knihoven a celoživotní vzdělávání. Součástí byla též panelová diskuse na konci konference. Pořadatelům gratulujeme za skvěle zvládnutou konferenci. Ve virtuálním prostředí je velmi obtížné organizovat takto velikou konferenci.

My, společnost EXON, konferenci podporujeme každý rok. V rámci partnerství se věnujeme oblasti digitalizace kulturního dědictví, respektive obsahu. Věnujeme se instalaci velkoformátových a knižních skenerů společnosti i2S, kterou zastupujeme jako autorizovaný partner (obchodní a technologický, resp. servisní) pro Českou a Slovenskou republiku. Zároveň na digitalizačním pracoviště v Plzni digitalizujeme cenné předlohy, archiválie, knihy, kroniky či mapy pro knihovny, muzea, archivy. Zpracováváme naskenované předlohy, opatřováváme metadaty, připravujeme PSP balíčky pro digitální knihovnu Kramerius. Vyvíjíme software pro postprocessing zpracování dat. Spolupracujeme např. v rámci projektů VISK7.

Pro konferenci jsme připravili 61 vteřinové video z prostředí našeho digitalizačního oddělení. Můžete si jej prohlédnout níže.