Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je pracoviště podatelny umožňující digitalizaci papírových dokumentů do elektronické podoby a archiv dokumentů DMS ELO od společnosti ELO Digital Office GmbH poskytující bezpečné uložení digitálních dokumentů.

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii