Společnost OMEXOM má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně ukládat digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, který zrychluje a zprůhledňuje všechny procesy ve společnosti. Díky využívání celé řady modulů jsou procesy ve společnosti OMEXOM rychlé, přehledné a efektivní.

Správa dokumentů DMS / ECM v energetice

Systém ELO umožňuje společnosti v rámci jejího růstu velmi rychle fúzovat nové společnosti a pobočky do procesu obvyklých v mateřské firmě. Značně se urychlil i samotný proces zapojení nových společností do výrobního procesu (možnost ihned vystavovat objednávky, smlouvy, schvalovat faktury atd. Více o projektu v případové studii.

Napojení DMS / ECM na SAP

Společnost OMEXOM je mezi našimi zákazníky unikátní, jako zcela bezpapírová firma. Veškeré firemní aktivity vznikají v ELO. Všechny dokumenty jsou bezpečně archivovány.

Dominik Zemko

Vedoucí oddělení IT konzultantů společnosti EXON

Případová studie ke stažení

  • Dovednosti:

    • Obsahuje případovou studii