Digitalizace a knižní skenery od společnosti EXON

Komplexní služby digitalizace dokumentů zahrnující vytěžování dat z formulářů či faktur, dodávky profesionálních digitalizačních pracovišť. Společnost EXON je přední firmou v digitalizaci kulturního dědictví (skenování knih, kronik, map a obrazů) a digitalizace knihovních, archivních a muzejních fondů dle aktuálních standardů. EXON nabízí instalace a servis velkoformátových a knižních skenerů jako autorizovaným zástupce francouzské společnosti i2S pro Českou a Slovenskou republiku.


Naše řešení

Individuální zákaznický přístup

Každý projekt je pro nás unikátní.

Vlastní digitalizační pracoviště

Skenujeme kroniky, mapy, archiválie. Projekty VISK7.

Přes 80 dodaných knižních skenerů.

V České republice a na Slovensku.

Vytěžujeme data jako službu

Zašlete nám faktury, my vám vrátíme data.

35+ členů zkušeného týmu vývojářů a konzultantů

Proškolený tým profesionálů.

Knižní skenery i2S

Jsme autorizovaný zástupce společnosti i2S.

Referenční zákazníci

Knihovny, archivy, muzea, univerzity a digitalizační centra.

V souladu se směrnicemi

Používáma digitalizační zařízení v soulasu s FADGI, ISO 19264-1 a METAMORFOZE.

Navíc...

Projekty digitalizace pro knihovny, archivy, muzea, univerzity a digitalizační centra. Navštivte reference digitalizace kulturního dědictví