fbpx EXON | Intelligent Document Management

DMS konference Slovensko + záznam

Takhle to u nás vypadá, když skončí DMS konference na Slovensku. Po práci s úsměvem. Krátkou ukázku správy firemní korespondence jsme sestříhali, je k dispozici na produktovém webu na tomto odkaze.

Celá konference byla velmi příjemně vedena. Zaznělo několik příspěvků z oblasti DMS/ECM systémů, vytěžování dat, softwarových řešení pro práci na home office včetně tématu správy firemní korespondence. Kromě hlavního tématu jsme se věnovali i novinkám, které vyvíjíme. Naše řešení standardizované digitální kanceláře Exonis jsme si přiblížili převážně ze strany správy faktur. Více o správě faktur včetně aktualizované ukázky, si můžete prohlédnout na tomto odkaze. Zároveň jsme se zmínili i o objednávkách a smlouvách, ale na to již bohužel nebylo tolik času. Nicméně na krátkou ukázku smluv se můžete podívat v sekci faktur a na objednávky v sekci objednávky. A kromě těchto agend, které jsou součástí standardů Exonis, připravujeme také firemní korespondenci.

Konference DMS byla pod záštitou společnosti ELO, kterou zastupujeme pro Českou republiku a Slovensko. Více o společnosti ELO. My tímto děkujeme za možnost přednést náš příspěvek.

Zároveň jsme celou konferenci natočili, tedy naši část. Na záznam z našeho 30ti minutového vystoupení se můžete podívat v následujícím videu. Ačkoliv byl nahlášen jeden prezentující, nakonec jsme se tam sešli celkem čtyři.