Digitalizace faktur - vytěžování dat [OCR]

„Faktury přicházejí do firmy nejčastěji v tištěné podobě nebo jako PDF připojené k e-mailu. Ruční přepisování faktur může znamenat značné výdaje času. Přinášíme řešení, které přečte faktury za vás a data následně pošle do účetního sysému či jiného ERP systému.“

   

Úspora času a nákladů

Náklady spojené s tiskem a papírem prudce klesají. Digitalizace faktur zjednodušuje a výrazně snižuje čas přidělený na ruční zpracování. Zpracujte faktury až o 80 % rychleji.

Přesnost a produktivita

Méně dvojí kontroly a opakujících se úkolů. Vytěžovací nástroje jsou intuitivní a bezchybné. Není třeba vytvářet šablony. Aplikace se naučí vaše faktury číst.

Automatizace

Vytěžená data z faktury jsou poslána do účetního systému, např. do Heliosu či jiných účetních aplikací.

Příležitost do budoucna

Vytěžování faktur je vhodné doplnit o další funkcionality moderní správy dokumentů, např. schvalování faktur.

✓ Moderní image

Promítněte svým klientům obraz moderního podniku, který se dokáže přizpůsobit nejnovějším technologiím.

✓ Budujeme lepší vztahy

Vyvarujte se nevynuceným chybám. Nebude zapomenuta žádná faktura, nevznikají žádné sankce za opožděné platby. Budujte lepší vztahy se svými partnery a zákazníky.


Jaké dokumenty lze vytěžovat

  • Formulářové dokumenty (dotazníky, předdefinované zákaznické žádosti, daňová přiznání, bankovní formuláře, technické průkazy, technické a technologické formuláře, záznamy o kontrolách, aj…)
  • Objednávky
  • Pokladní doklady, účtenky a další typy finančních dokladů

Možné oblasti použití jsou mnohem širší, kromě dalších typů dokumentů, které zákazník potřebuje zpracovat (např. smlouvy), se jedná také o inteligentní zpracování příchozí pošty pro celou společnost nebo strukturovanou digitalizaci již existujících inventářů dokumentů.

 

Zajímá Vás vytěžování dat?

Nabízíme také vytěžování dat jako službu