Proces, jehož účelem je získat z dokumentů data bez nutnosti jejich přepisu.

Pořizování dat je v současné době velmi náročné na čas a vynaloženou práci zaměstnanců. Vytěžování může být využito v jakémkoli projektu, kde hlavním cílem je snížit náklady na ruční práci při správě jakéhokoli typu dokumentu pro další elektronické zpracování.


Výhody vytěžování

 • Snížení pracnosti přepisování dat, efektivní nasazení pracovníků

  Vysoce kvalifikovaní účetní nebo jiní pracovníci s vysokými platy mohou být zbaveni podstatné části rutinní práce, což jim umožňuje soustředit se na jejich skutečné úkoly. Ušetříme spoustu času fakturantek, sekretářek a asistentek.

 • Snížení chybovosti a zvýšení kvality dat

  Vstupním chybám pracovníků je zabráněno ihned v možném okamžiku jejich vzniku pomocí kontrol a vizuálních upozornění.

 • Úspory nákladů díky automatizaci

  Manuální zpracování a přepis/pořízení dat je prakticky eliminováno. Ve výsledku může být zpracováno mnohem více dokumentů s méně lidskými silami.

Typy dokumentů, které zákazníci požadují

 • Formulářové dokumenty (dotazníky, předdefinované zákaznické žádosti, daňová přiznání, bankovní formuláře, technické průkazy, technické a technologické formuláře, záznamy o kontrolách, aj…)
 • Faktury přijaté
 • Objednávky
 • Pokladní doklady, účtenky a další typy finančních dokladů

Možné oblasti použití jsou mnohem širší, kromě dalších typů dokumentů, které zákazník potřebuje zpracovat (např. smlouvy), se jedná také o inteligentní zpracování příchozí pošty pro celou společnost nebo strukturovanou digitalizaci již existujících inventářů dokumentů.

Možnosti vytěžování dokumentů

 • Strukturované (formulářové)

  Pevně daná struktura, u kterých jsou vytěžovaná data definována svou pozicí na dokumentu. Jedná se např. o formuláře, kde je struktura vždy pevně daná.

 • Semi-strukturované (faktury, objednávky…)

  Dokumenty, na nichž není pozice vytěžovaných údajů přesně dána. Tyto dokumenty mají obecnou strukturu, která je shodná nebo velmi podobná pro daný typ dokumentu. Jedná se např. o faktury, objednávky aj.

 • Nestrukturované (free-form)

  Zcela volná struktura. Nemají téměř žádné společné charakteristiky. Jedná se o nejnáročnější úlohu ze všech typů vytěžovaných dokumentů.

Vytěžování na míru potřebám zákazníka

 • Včetně dodávky související s HW (servery, skenery či skenovací linky) nebo jako služba formou outsourcingu.
 • Lze upravit či přidat/odebrat položky, které se mají vytěžit.
 • Přizpůsobení se jazykovým požadavkům zákazníka

  Nejen z hlediska rozhraní nástroje, ale především z hlediska jazyka. Není tak problém vytěžovat např. české a zahraniční faktury zároveň.

 • Různé výstupy (exportovaná data).

Nejlepším řešením k uložení dokumentů je využití specializovaného systému pro uchování dokumentů a práci s nimi – DMS (Document Management System).