Systém pro správu firemní korespondence
papírové korespondence, datových zpráv a emailových zpráv

Spravujte příchozí a odchozí firemní korespondenci efektivně díky systému pro správu firemní korespondence od společnosti EXON. Využívejte řešení, které centralizuje korespondenci, automatizuje procesy a pomáhá distribuovat zprávy příjemcům.

Přijetí korespondence

Zdrojem přijaté korespondence jsou papírové, emailové a datové zprávy

Papírová korespondence

Naskenování do archivu. Automatické vygenerování adresních štítků a tisk

Emailové a datové zprávy

Automatické stažení zprávy systémem a uložení v archivu

Automatizace

Na základě metadat zpráv systém rozhodne o příjemci a přidělení úkolu o řešení zprávy

Odeslání korespondence

Uživatelé opatří zprávy metadaty. Systém provede kontrolu a rozhodne o cestě, kterou se budou zprávy odesílat

Jedno místo

Archivace všech dokumentů bezpečně a centralizovaně

Software pro správu datové schránky
Elektronická správa došlé pošty

  • Eliminace uživatelského pochybení
  • Eliminace ztráty elektronických zpráv během distribuce a zpracování
  • Celá korespondence na jednom místě
  • Bezpečné úložiště všech dokumentů
  • Datové zprávy archivovány po celou dobu (v datové schránce standardně pouze 90 dní)
  • Přístupová práva, schvalování (úkoly, workflow)
  • Všechny změny nad dokumentem logovány (kdo jaké úpravy kdy provedl)
  • Možnosti napojení na další agendy
  • Automatické přijímání a odesílání elektronické korespondence

Ukázka správy korespondence


 
  •  
 

Řešení od společnosti EXON je postaveno na technologii ELO Digital