Správa, schvalování, vytěžování, evidence a oběh faktur
workflow a elektronická archivace přijatých faktur

Spravujte faktury efektivně díky systému pro správu, evidenci a archivaci faktur včetně vytěžovací aplikace od společnosti EXON. Využívejte řešení, které přečte faktury za vás a vytěžená data následně automaticky zašle do účetního nebo ERP systému. Komplexní nástroj pro vložení faktur, jejich kontrolu (např. zda není duplicitní, kontrola dodavatele apod.), schválení příslušnými pracovníky, až po požadovaný přenos do knihy došlých faktur v software třetích stran. Uživatel má v rámci každého kroku zpracování dokumentu k dispozici jen ty funkce, které skutečně potřebuje a využívá. Tím se celý proces zpracování dokumentu velmi zjednoduší, výrazně zefektivní a umožňuje mít nad zpracovávanými dokumenty neustálou kontrolu.


Úspora času a nákladů

Náklady spojené s tiskem a papírem klesají. Zpracujte faktury až o 80 % rychleji

Přesnost a produktivita

Méně dvojí kontroly a opakujících se úkolů, hlídání duplicit. Samoučící vytěžování

Automatizace

Propojení např. na ARES. Vytěžená data jsou poslána do účetního systému, např. Helios

Workflow

Přehledné a rychlé schvalování faktur dle potřeb (počet schvalovatelů, úrovně)

Zabezpečený archiv

Silný důraz na bezpečnost. Využívejte benefity 3D archivu na technologii ELO (dlouhodobý, digitální a důvěryhodný)

Absolutní přehled

Vyhledejte rychle, co potřebujete. Grafický přehled správy faktur

Systém pro správu faktur
Elektronické schvalování faktur

 • Responzivní design
  se přizpůsobí mobilním zařízením
 •  
 • Hlídání milníků
  jako datum splatnosti
 •  
 • Přehled o fakturacích
  dle jednotlivých dodavatelů
 •  
 • Propojení s ostatními agendami
  následné spárování s objednávkami, smlouvami
 •  
 • Auditní stopy
  workflow u všech schvalovatelů
 •  
 • Kontrola dodavatele
  proti číselníkům (z jiných ERP systémů), automatická kontrola duplicity faktury
 •  
 • Přehledná evidence faktur
  možnosti filtrování, vyhledávání, náhledy, komentáře, stav schválení, související dokumenty
 •  
 • Reporty o fakturacích v přehledných grafech
  (dle oddělení, dodavatelů), celková částka, počet zaúčtovaných, zamítnutých či schválených faktur, splatnosti …), porovnání podle oddělení a středisek (finanční, HR, IT, výroba...)
 •  
 • Přenos faktur do knihy došlých faktur, rozpoznávání čárových kódů, důvěryhodný archiv (časová razítka), elektronické podepisování faktur a mnoho dalších funkcionalit a rozvojů na míru
 •  

Ukázka uživatelského prostředí správy faktur

Schvalování, úkoly

Přehled faktur  

Přehled faktur

Přehled faktur  

Vytěžovací aplikace

Přehled faktur  

 
 •  
 

Řešení od společnosti EXON je postaveno na technologii ELO Digital