item

Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě Dokument management systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje...

"Ulehčete práci svým účetním, strojovou práci nechte nám."

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních náklad, chybovosti a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. Především se jedná o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně...

"Získávejte data z dokumentů jednoduše. Přepisování nechte na robotech."

Pořizování dat je v současné době velmi náročné na čas a vynaloženou práci zaměstnanců, které můžete využít pro důležitější a odbornější úkoly. Vytěžování dat lze aplikovat na jakémkoli dokumentu (např. faktury), kde cheme snížit náklady na ruční přepis dat.

Komplexní služba vzdáleného Document Management Systému (DMS) mimo Vaši společnost.

Velkoformátová digitalizace kulturního dědictví na digitalizačním oddělení v Plzni.

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, mapy, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby, archiválie a muzejní sbírky, stavební a výkresovou dokumentaci, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).

...
 

Jsme autorizovaným distributorem řady výrobců špičkových digitalizačních zařízení pro záchranu kulturního dědictví. Pro Českou a Slovenskou republiku jsme autorizovaným partnerem významného světového výrobce knižních a velkoformátových skenerů, francouzské společnosti i2S.

Nabízíme...

Zajišťujeme vývoj SW na zakázku, integrace vlastního software do existujících systémů a webové systémy pro interní agendu či komunikaci se zákazníky. Nabízíme tvorbu intra/internetových aplikací, informačních systémů a aplikací firemní administrativy a DMS systémů.

U všech řešení klademe hlavní důraz na 100% funkčnost, snadnost správy a obsluhy, vysokou úroveň zabezpečení a tomu odpovídají použité technologie. Nedílnou součástí je...

ProcyonA

ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality systému pro konkrétní potřeby uživatele. Vestavěné workflow a řada automatizačních prvků...

Odstranění citlivých dat z dokumentů a následné zveřejnění v registru smluv.

Software slouží k anonymizaci vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému ELO.

...

Kontrola platnosti elektronických podpisů u příchozích dokumentů.

Pro problematiku eIDAS jsme vyvinuli modul, který pracuje na pozadí prostředí ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem.

Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.