"Vytváříme digitální kanceláře 21. století."

Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě systému ELO (Office, Professional,...

"Vaše dokumenty digitalizujeme, data vytěžíme."

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních náklad, chybovosti a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. Především se jedná o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří...

"Nepřepisujte faktury ručně, automatizujte!"

„Faktury přicházejí do společnosti nejčastěji v tištěné podobě nebo jako PDF připojené k e-mailu. Ruční zaznamenávání faktur znamená nejen obrovské výdaje času, ale také vysoké náklady. Vytěžování faktur je ideální místo, kde s digitalizací začít.“

"Digitalizí k záchraně kulturního dědictví."

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, mapy, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby, archiválie a muzejní sbírky, stavební a výkresovou dokumentaci, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).

...

"Profesionální velkoformátové knižní skenery."

Specializujeme se na dodávky, instalace a následnou podporu vysoce profesionálních digitalizačních zařízení a center, která jsou určena jak pro digitalizaci historických materiálů v rámci programů pro záchranu kulturních a technických dědictví, tak pro komerční dokumentové či produkční skenování běžných dokumentů a z nich následné vytěžování dat.

...

"Vyvíjíme software na míru."

Zajišťujeme vývoj softwarových aplikací na zakázku, integrace vlastního software do existujících systémů a webové systémy pro interní agendu či komunikaci se zákazníky. Nabízíme tvorbu intra/internetových aplikací, informačních systémů a aplikací firemní administrativy a DMS systémů.

U všech řešení klademe hlavní důraz na 100% funkčnost, snadnost správy a obsluhy,...

"Aplikace ke zpracování digitalizovaných dat kulturního dědictví."

ProcyonA poskytuje kompletní nástroje pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů podle aktuálních standardů. Díky modularitě a integraci specializovaných prostředků (např. pro zpracování obrazu, OCR a automatizaci kontroly kvality) je možné jednoduše přizpůsobit funkcionality...