"Teď už se nám žádné smlouvy neztratí."

Pracovníci ŠKODA AUTO ročně vytvoří až 10 tisíc smluv. Implementace ELO přináší komplexní řešení pro elektronické zpracování smluv a souvisejících dokumentů v prostředí velké společnosti s 12 tis. uživateli, včetně schvalovacích procesů (workflow). Řešení ELO nahradilo dosud neexistující centrální systém pro správu smluv, přineslo přehlednost, transparentnost a efektivní práci s dokumenty. Nový systém zajišťuje naplnění legislativních požadavků doprovázené řízenou archivací a skartací, zaslání dokumentů do registru smluv či práci s elektronickými podpisy. Značný důraz je kladen na bezpečnost s využitím zabezpečených přístupů uživatelských účtů, nastavením oprávnění uživatelů a dvoufaktorovým ověřením v rámci firmy.

  • Kategorie:

    • Document Management (DMS)

    Dovednosti:

    • smlouvy