"Digitalizace začíná zpravidla u faktur"

„Faktury přicházejí do společnosti nejčastěji v tištěné podobě nebo jako PDF připojené k e-mailu. Ruční zaznamenávání faktur znamená nejen obrovské výdaje času, ale také vysoké náklady. Vytěžování faktur je ideální místo, kde s digitalizací začít.“


TOP 6 VÝHOD VYTĚŽOVÁNÍ

 • ÚSPORA NÁKLADŮ A ČASU

  Nahrazení manuální práce přináší značné úspory. Všechny náklady spojené s tiskem, papírem, zpracováním a zasláním pošty prudce klesají nebo dokonce mizí. Digitalizace zjednodušuje a výrazně snižuje čas přidělený na zpracování faktur a opětovnému zadávání dat. Umožňuje účetnímu oddělení silně zkrátit dobu ručního zpracování jediné faktury až o 80 %. Nebylo by lepší předat účetním takovou práci, která přináší vyšší hodnotu a odpovídá jejich kvalifikaci?

 • PŘESNOST A PRODUKTIVITA

  Účetní oddělení dnes denně zpracovávají, analyzují a přepisují tisíce dokumentů. Díky inteligentní extrakci dat je možné provádět stejné úkoly, ale v kratším čase a s nulovou chybovostí. To zaručuje méně dvojí kontroly a opakujících se úkolů s vyšší produktivitou. Vytěžovací nástroje od společnosti EXON jsou samoučící. Nepotřebujeme šablony, aplikace se Vaše faktury naučí.

 • AUTOMATIZACE

  Jakmile jsou informace z faktury vytěženy, je zde příležitost pro automatizovaný proces zaslání dat („tzv. metadata“) do účetního systému přesně tam, kde to účetní pro svoji práci vyžadují, např. do Heliosu.

 • PŘÍLEŽITOST DO BUDOUCNA

  Jakmile je proces digitalizace faktur ve firmě usazený, je poté ji vhodné doplnit o další funkcionality moderní správy dokumentů, jako např. schvalování dokumentů.

 • MODERNI IMAGE

  Digitalizace umožňuje společnostem promítat do své klientely obraz moderního a efektivního podniku, který se dokáže přizpůsobit nejnovějším technologiím. Eliminace papíru navíc posiluje společenský a enviromentální závazek společnosti a zapadá do podpory udržitelného rozvoje.

 • BUDUJEME LEPŠÍ VZTAHY

  Vyloučením lidské chyby nebude zapomenuta žádná faktura, nevzniknou žádné sankce za opožděné platby, telefonní hovory od dodavatelů či spěšné platby. To vše vede k lepším vztahům s partnery a k dlouhodobému zlepšení finanční výkonnosti.

Jaké dokumenty lze navíc vytěžovat?

 • Formulářové dokumenty (dotazníky, předdefinované zákaznické žádosti, daňová přiznání, bankovní formuláře, technické průkazy, technické a technologické formuláře, záznamy o kontrolách, aj…)
 • Objednávky
 • Pokladní doklady, účtenky a další typy finančních dokladů

Možné oblasti použití jsou mnohem širší, kromě dalších typů dokumentů, které zákazník potřebuje zpracovat (např. smlouvy), se jedná také o inteligentní zpracování příchozí pošty pro celou společnost nebo strukturovanou digitalizaci již existujících inventářů dokumentů.

Vytěžíme faktury za Vás!

 • Vytěžování dat jako služba

  "Ulehčete práci svým účetním, strojovou práci nechte nám."

 • Přizpůsobíme se jazykovým požadavkům zákazníků

  Můžeme vytěžovat např. české a zahraniční faktury zároveň.

 • Export dat

  Zašlete nám papíry, my Vám vrátíme data. – Outsourcing digitalizace a vytěžování dat