"Digitalizace faktur - vytěžování dat (OCR)"

„Faktury přicházejí do společnosti nejčastěji v tištěné podobě nebo jako PDF připojené k e-mailu. Ruční zaznamenávání faktur znamená nejen obrovské výdaje času, ale také vysoké náklady. Vytěžování dat z faktur je ideální místo, kde s digitalizací začít.“


 • ÚSPORA NÁKLADŮ A ČASU

  Nahrazení manuální práce přináší značné úspory. Všechny náklady spojené s tiskem, papírem, zpracováním a zasláním pošty prudce klesají nebo dokonce mizí. Digitalizace faktur zjednodušuje a výrazně snižuje čas přidělený na ruční zpracování. Umožňuje účetnímu oddělení silně zkrátit dobu faktury až o 80 %.

 • PŘESNOST A PRODUKTIVITA

  Díky inteligentní extrakci dat je možné zpracovávat a přepisovat tisíce dokumentů v kratším čase a s nulovou chybovostí. To zaručuje méně dvojí kontroly a opakujících se úkolů s vyšší produktivitou. Vytěžovací nástroje od společnosti EXON jsou samoučící. Nepotřebujeme šablony, aplikace se Vaše faktury naučí číst.

 • AUTOMATIZACE

  Jakmile jsou informace z faktury vytěženy, je zde příležitost pro automatizovaný proces zaslání dat („tzv. metadata“) do účetního systému přesně tam, kde to účetní pro svoji práci vyžadují, např. do Heliosu, či jiných účetních aplikací.

 • PŘÍLEŽITOST DO BUDOUCNA

  Poté, co je proces digitalizace faktur ve firmě usazený, je vhodné ji doplnit o další funkcionality moderní správy dokumentů, jako např. schvalování faktur a jiných dokumentů.

 • MODERNI IMAGE

  Digitalizace umožňuje firmě promítat svým klientům obraz moderního a efektivního podniku, který se dokáže přizpůsobit nejnovějším technologiím. Eliminace papíru navíc posiluje společenský a enviromentální závazek společnosti a zapadá do podpory udržitelného rozvoje.

 • BUDUJEME LEPŠÍ VZTAHY

  Vyloučením lidské chyby nebude zapomenuta žádná faktura, nevzniknou žádné sankce za opožděné platby, telefonní hovory od dodavatelů či spěšné platby. To vše vede k lepším vztahům s partnery a k dlouhodobému zlepšení finanční výkonnosti.

Možnosti vytěžování dokumentů - OCR

 • Formulářové dokumenty (dotazníky, předdefinované zákaznické žádosti, daňová přiznání, bankovní formuláře, technické průkazy, technické a technologické formuláře, záznamy o kontrolách, aj…)
 • Objednávky
 • Pokladní doklady, účtenky a další typy finančních dokladů

Možné oblasti použití jsou mnohem širší, kromě dalších typů dokumentů, které zákazník potřebuje zpracovat (např. smlouvy), se jedná také o inteligentní zpracování příchozí pošty pro celou společnost nebo strukturovanou digitalizaci již existujících inventářů dokumentů.

Digitalizace (vytěžování) faktur jako služba

 • Vytěžování dat jako služba

  "Ulehčete práci svým účetním, strojovou práci nechte nám."

 • Přizpůsobíme se jazykovým požadavkům zákazníků

  Můžeme vytěžovat např. české a zahraniční faktury zároveň.

 • Export dat

  Zašlete nám papíry, my Vám vrátíme data. – Outsourcing digitalizace a vytěžování dat