"Získávejte data z dokumentů bez přepisování. To nechte na robotech."

Pořizování dat je v současné době velmi náročné na čas a vynaloženou práci zaměstnanců, které můžete využít pro důležitější a odbornější úkoly. Vytěžování dat lze aplikovat na jakémkoli dokumentu (např. faktury), kde cheme snížit náklady na ruční přepis dat.


Jaké jsou výhody vytěžování dat?

 • Snížení pracnosti přepisování dat, efektivní nasazení pracovníků

  Vysoce kvalifikovaní účetní nebo jiní pracovníci mohou být zbaveni podstatné části rutinní a stereotypní práce, což jim umožňuje soustředit se na jejich skutečné úkoly. Ušetříme spoustu času fakturantek, sekretářek a asistentek.

 • Snížení chybovosti a zvýšení kvality dat

  Vstupním chybám pracovníků je zabráněno ihned v možném okamžiku jejich vzniku pomocí kontrol a vizuálních upozornění.

 • Úspory nákladů díky automatizaci

  Manuální zpracování a přepis/pořízení dat je prakticky eliminováno. Ve výsledku může být zpracováno mnohem více dokumentů s méně lidskými silami.

Typy dokumentů, které zákazníci požadují

 • Formulářové dokumenty (dotazníky, předdefinované zákaznické žádosti, daňová přiznání, bankovní formuláře, technické průkazy, technické a technologické formuláře, záznamy o kontrolách, aj…)
 • Faktury přijaté
 • Objednávky
 • Pokladní doklady, účtenky a další typy finančních dokladů

Možné oblasti použití jsou mnohem širší, kromě dalších typů dokumentů, které zákazník potřebuje zpracovat (např. smlouvy), se jedná také o inteligentní zpracování příchozí pošty pro celou společnost nebo strukturovanou digitalizaci již existujících inventářů dokumentů.

Možnosti vytěžování dokumentů

 • Strukturované (formulářové)

  Pevně daná struktura, u kterých jsou vytěžovaná data definována svou pozicí na dokumentu. Jedná se např. o formuláře, kde je struktura vždy pevně daná.

 • Semi-strukturované (faktury, objednávky…)

  Dokumenty, na nichž není pozice vytěžovaných údajů přesně dána. Tyto dokumenty mají obecnou strukturu, která je shodná nebo velmi podobná pro daný typ dokumentu. Jedná se např. o faktury, objednávky aj.

 • Nestrukturované (free-form)

  Zcela volná struktura. Nemají téměř žádné společné charakteristiky. Jedná se o nejnáročnější úlohu ze všech typů vytěžovaných dokumentů.

Outsourcing vytěžování faktur

 • Outsourcing digitalizace a vytěžování dat

  "Ulehčete práci svým účetním, strojovou práci nechte nám."

 • Přizpůsobení se jazykovým požadavkům zákazníka

  Nejen z hlediska rozhraní nástroje, ale především z hlediska jazyka. Není tak problém vytěžovat např. české a zahraniční faktury zároveň.

 • Export dat

Zašlete nám papíry, my Vám vrátíme data. – Outsourcing digitalizace a vytěžování dat.