Elektronická správa firemní korespondence
došlá pošta, datové schránky, emailové zprávy

 

Spravujte příchozí a odchozí firemní korespondenci efektivně díky systému pro správu firemní korespondence
od společnosti EXON. Využívejte řešení, které centralizuje korespondenci, automatizuje procesy
a pomáhá distribuovat zprávy příjemcům
.

Přijetí korespondence

Zdrojem přijaté korespondence jsou papírové, emailové a datové zprávy

Papírová korespondence

Naskenování do archivu. Automatické vygenerování adresních štítků a tisk

Emailové a datové zprávy

Automatické stažení zprávy systémem a uložení v archivu

Automatizace

Na základě metadat zpráv systém rozhodne o příjemci a přidělení úkolu o řešení zprávy

Odeslání korespondence

Uživatelé opatří zprávy metadaty. Systém provede kontrolu a rozhodne o cestě, kterou se budou zprávy odesílat

Jedno místo

Archivace všech dokumentů bezpečně a centralizovaně


Jak spravovat firemní korespondenci efektivně

 • Eliminace uživatelského pochybení

 •  
 • Eliminace ztráty elektronických zpráv během distribuce a zpracování

 •  
 • Celá korespondence na jednom místě

 •  
 • Bezpečné úložiště všech dokumentů

 •  
 • Datové zprávy archivovány po celou dobu
  (v datové schránce standardně pouze 90 dní)

 •  
 • Přístupová práva, schvalování (úkoly, workflow)

 •  
 • Všechny změny nad dokumentem logovány
  (kdo jaké úpravy kdy provedl)

 •  
 • Možnosti napojení na další agendy

 •  
 • Automatické přijímání a odesílání elektronické korespondence

 •  

Ukázka správy korespondence


 
 •  
 

Řešení od společnosti EXON je postaveno na technologii ELO