Elektronické schvalování přijatých faktur
vytěžování, workflow a elektronická archivace faktur


Spravujte faktury efektivně díky systému pro správu, evidenci a archivaci faktur včetně vytěžovací aplikace od společnosti EXON. Využívejte řešení, které přečte faktury za vás a vytěžená data následně automaticky zašle do účetního nebo ERP systému. Komplexní nástroj pro vložení faktur, jejich kontrolu (např. zda není duplicitní, kontrola dodavatele apod.), schválení příslušnými pracovníky, až po požadovaný přenos do knihy došlých faktur v software třetích stran. Uživatel má v rámci každého kroku zpracování dokumentu k dispozici jen ty funkce, které skutečně potřebuje a využívá. Tím se celý proces zpracování dokumentu velmi zjednoduší, výrazně zefektivní a umožňuje mít nad zpracovávanými dokumenty neustálou kontrolu.
Agenda faktury je také součástí standardizovaných řešení EXONIS.

Funkce a výhody modulu pro faktury

Úspora času přepisu faktur

Náklady spojené s tiskem a papírem klesají. Zpracujte faktury až o 80 % rychleji

Samoučící vytěžování

Méně dvojí kontroly a opakujících se úkolů, hlídání duplicit. Samoučící vytěžování

Automatizace faktur

Propojení např. na ARES. Vytěžená data jsou poslána do účetního systému, např. Helios

Workflow faktur

Přehledné a rychlé schvalování faktur dle potřeb (počet schvalovatelů, úrovně)

Zabezpečený archiv

Silný důraz na bezpečnost. Využívejte benefity 3D archivu na technologii ELO (dlouhodobý, digitální a důvěryhodný)

Absolutní přhled

Vyhledejte rychle, co potřebujete. Grafický přehled správy faktur


Co Vám základní balíček správy faktur nabízí?

 • Responzivní design
  Správa faktur nepotřebuje vlastní aplikaci. Webové rozhraní se zcela se přizpůsobí všem mobilním zařízením (tablet, mobilní telefon).

 •  
 • Hlídání milníků
  Upozornění např. na datumy splatností. Upozornění na vše, co potřebujete.

 •  
 • Přehled o fakturacích
  Filtrování, evidence dle různých parametrů, náhledy, komentáře, stav schválení, související dokumenty (objednávky, příloha). Vyhledávejte rychle a mějte neustálý přehled.

 •  
 • Propojení s ostatními agendami
  Faktury je možné napojit na objednávky a smlouvy. V rámci standardizovaných řešení je možné využívat všechny tři agendy najednou. Možné doplňovat o další volitelné funkcionality či úpravy na míru.

 •  
 • Životní cyklus dokumentu
  Díky vestavěnému workflow faktura vždy projde přes všechny nastavené schvalovatele. V administraci si sami jednoduše schvalovatele nastavíte. V základní verzi až 5 schvalovacích úrovní (tedy faktura projde přes 5 schválení).

 •  
 • Automatická kontrola
  Nastavte si kontrolu proti vlastním číselníkům (z jiných ERP systémů, seznamy dodavatelů apod.), automatická kontrola duplicity faktury.

 •  
 • Reporty o fakturacích
  Přehledné grafy a reporty (dle oddělení, dodavatelů), celková částka, počet zaúčtovaných, zamítnutých či schválených faktur, splatnosti …), porovnání podle oddělení a středisek (finanční, HR, IT, výroba...).

 •  
 • Volitelné funkcionality a úpravy na míru
  Základní verzi je možné kdykoliv rozšířit, např. o vytěžovací aplikaci, přenos faktur do knihy došlých faktur, rozpoznávání čárových kódů, důvěryhodný archiv (časová razítka), elektronické podepisování faktur.

Podívejte se na ukázku, jak proces zpracování faktury probíhá

Schvalování faktur, úkoly

Přehled faktur  

Přehled a evidence faktur

Přehled faktur  

Ukázka vytěžovací aplikace

Přehled faktur  

 
 •  
 

Řešení od společnosti EXON je postaveno na technologii ELO