Skenování knih, kronik a archiválií

Digitalizujeme cenné a velmi staré materiály, mapy, knihy a kroniky všech velikostí a tloušťky vazby, archiválie a muzejní sbírky, stavební a výkresovou dokumentaci, mikrofilmy, mikrofiše a předlohy všech velikostí a typů (strojírenské výkresy, katastrální mapy, mapy lomů, historicky cenné a nástěnné mapy aj.).


Provádíme skenování v požadovaném rozlišení a formátu (TIFF, JPG, PDF, binární, barevné, v odstínech šedi, …), balíčky pro Kramerius 4, nebo výstupy vyhovující požadavkům VISK7. Na tvorbu balíčků používáme nástroj ProcyonA.

Digitalizace / skenování v Plzni. Skenování kronik, knih, obrazů..

 
   
 

Knižní skenery, které k digitalizaci používáme:

     
  • Společnosti i2S s knižními kolébkami, které jsou šetrné na vazby dodaných předloh, s možností optimálního nastavení tlaku skla pro citlivé skenování (viz. skenery i2S)
  •  
  • Se speciálními držáky pro možnost rozevření v případě poničené vazby. Starší dokumenty v horším fyzickém stavu mají křehkou vazbu a je nutné k nim přistupovat s maximální obezřetností
  •  
  • Využíváme také skenery pro digitalizaci mikrofilmů a diapozitivů.
  •  
  • velkoformátové průtahové skenery (skenování velkých formátů: výkresů, plakátů, map..) aj.

Předlohy jsou skenovány na skenerech bezkontaktní metodou snímání, bez ultrafialového a infračerveného záření. Výstupem je kvalita obrazu pro ty nejnáročnější požadavky.

Digitalizované předlohy pro Vás můžeme následně také vektorizovat, tj. převést obrázky z bitmapového formátu do vektorového za účelem další práce s původními výkresy. Disponujeme vysoce kvalifikovanými kolegy, kteří rychle a přesně překreslí výkresy do Vámi požadovaných CAD, MicroStaion nebo DXF výstupů.

Výsledné obrazy můžeme připravit k využití pro OCR (vytěžování dat z dokumentů).

  • Digitalizace kulturního dědictví _ prospekt