Kontrola platnosti elektronických podpisů u příchozích dokumentů.

Pro problematiku eIDAS jsme vyvinuli modul, který pracuje na pozadí prostředí ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem.

Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.


Nařízení eIDAS o „elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu“ je platné od 1.7.2016.

Z nařízení vyplývá, že elektronický dokument podepsaný kvalifikovaným podpisem lze doručit libovolným způsobem.

Od 1.7.2016 nemůže veřejná správa požadovat pouze listinnou podobu a odmítat elektronický dokument pro jeho formu.

Na elektronický dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem se nahlíží stejně jako na dokument v listinné podobě s vlastnoručním podpisem.

Největší změny ve státní správě

Státní správa:

  • Má povinnost ověřit podpis na dokumentu dvakrát během 24 hodin. Pokud je u podpisu časové razítko, a je jasné, že podpis je starší než 24 hodin, stačí ho ověřit jen jednou.
  • Musí umět ověřit podpis napříč EU.
  • Pokud přijde dokument datovou schránkou, podpis mít nemusí. Pokud ho ale má, je nutné jej ověřit.
  • Státní správa má povinnost dokument přijmout a uložit. Výjimku představují zavirované dokumenty.
  • Pokud chybí podpis, nebo je nevalidní, podávající má 3-5 dnů na to, aby vše uvedl do pořádku. Organizace nemá povinnost o tom podávajícího informovat. Pokud není náprava sjednána, bere se jako by k podání nedošlo.

Nevíte si rady s problematikou eIDAS? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.