Neomezený přístup a snadné vyhledávání

Přístup k dokumentům 24/7, snadné vyhledávání a sdílení.

Správa, schvalování a oběh dokumentů

Objednávky, faktury, smlouvy a další agendy. Nastavte oběh dokumentů přesně tak, jak si přejete.

Digitalizace faktur, vytěžování dat

Efektivní získání dat z Vašich dokumentů. Přináší nejen zrychlení, ale také snížení chyb a zvýšení produktivity.

Vaše data v bezpečí

Bezpečně uložené a archivované. Bez starostí krádeží či živelných pohrom.

Správa smluv

Absolutní transparentnost a kontrola smluv. Rychlý a pohodlný přístup, propojení s jednotlivými zákazníky a dodavateli, stejně jako snadný přístup. Kromě toho lze všem závazkům vyplývajícím ze smluv připomínat milníky, které berou v úvahu důležitá data.

Anonymizace dokumentů a registr smluv

Odstranění citlivých dat z dokumentů, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a následné zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS

Pro problematiku eIDAS jsme vyvinuli modul, který pracuje na pozadí prostředí ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.

Rozšíření o nové funkcionality a snadné napojení do stávající IT struktury

Rozšíření systému o nové funkcionality, jako jsou elektronické podpisy , čárové kódy, skartace elektronických dokumentů aj. Můžete snadno propojit stávající systémy (MS Windows or Linux) a aplikace (File Service, CAD, GIS, CRM and ERP, SAP, aj.)


"Vytváříme digitální kanceláře 21. století."

Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních individuálních řešení, které dohromady spojuje v jeden silný celek. Všechny zdroje informací jsou pohromadě a dostupné v požadovaném čase a místě. ELO se specializuje na správu různých obsahů a zajištění splnění legislativních požadavků.

Síla spočívá v modulech a jejich pružnosti, schopností spolupracovat se všemi typy systémů, využít obsah informací a mít je okamžitě k dispozici. Celý životní cyklus informací je pokrytý, od vytvoření až po jejich odstranění. Přehled nad všemi obchodními procesy je rozhodující pro efektivní a konkurenční rozvoj podniku.