Jak vybrat a implementovat systém správy dokumentů DMS?

  • Dle jakých otázek rozhodnout, který DMS/ECM systém pořídit.

  • Úspěšná implementace začíná kvalitní analýzou. Nepodceňte ji.

  • Klíčové vlastnosti moderního DMS. Od běžných požadavků k trendům, které ovlivňuje měnící se legislativa.

  • Poradíme Vám. Kontaktujte nás, nebo zatím můžete získat více informací v článku: Jak správně vybrat a implementovat systém DMS.


Jaké benefity přinášejí DMS systémy a elektronické archivování dat?

Neomezený přístup a snadné vyhledávání

Přístup k dokumentům (do elektronického archivu) máte zcela neomezený. Vyhledávání dokumentů je jednoduché a intuitivní, včetně možnosti fulltextového vyhledávání.

Správa, schvalování a oběh dokumentů

Objednávky, faktury, smlouvy a jiné agendy. Nastavte oběh a řízení dokumentů přesně tak, jak si přejete. Vytvořte si ideální prostředí pro spolupráci. Zaručí, že se vám žádný dokument již neztratí. Více o schvalování (tzv. workflow) v článku: S workflow dostává DMS skutečný smysl.

Digitalizace faktur, vytěžování dat

Efektivní získání dat z Vašich dokumentů. Automatizujte přijatou fakturaci. Přináší nejen zrychlení, ale především snížení chyb a zvýšení produktivity. Využijte možnosti napojení na další ERP systémy, např. Helios či K2.

Bezpečný elektronický archiv dat

Data jsou bezpečně archivována v důvěryhodném archivu. Dlouhodobé uchování dokladů, faktur, včetně zajištění elektronické skartace..

Správa smluv

Absolutní transparentnost a kontrola smluv. Rychlý a pohodlný přístup, propojení s jednotlivými zákazníky a dodavateli, stejně jako snadný přístup. Kromě toho lze všem závazkům vyplývajícím ze smluv připomínat milníky, které berou v úvahu důležitá data.

Anonymizace dokumentů a registr smluv

Odstranění citlivých dat z dokumentů, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a následné zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Kontrola elektronických podpisů dle eIDAS

Pro problematiku eIDAS jsme vyvinuli modul, který pracuje na pozadí prostředí ELO a automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty, které by měly být opatřené platným elektronickým podpisem. Elektronický podpis je poté ověřen proti certifikačním autoritám v souladu s nařízením eIDAS.

Rozšíření o nové funkcionality a snadné napojení do stávající IT struktury

Rozšíření systému o nové funkcionality, jako jsou elektronické podpisy , čárové kódy, skartace elektronických dokumentů aj. Můžete snadno propojit stávající systémy (MS Windows or Linux) a aplikace (File Service, CAD, GIS, CRM and ERP, SAP, aj.)


Document Management (DMS) - správa, řízení a oběh dokumentů.

Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních individuálních řešení, které dohromady spojuje v jeden silný celek. Všechny zdroje informací jsou pohromadě a dostupné v požadovaném čase a místě. ELO se specializuje na správu různých obsahů a zajištění splnění legislativních požadavků.

Síla spočívá v modulech a jejich pružnosti, schopností spolupracovat se všemi typy systémů, využít obsah informací a mít je okamžitě k dispozici. Celý životní cyklus informací je pokrytý, od vytvoření až po jejich odstranění. Přehled nad všemi obchodními procesy je rozhodující pro efektivní a konkurenční rozvoj podniku.