Systémy pro správu dokumentace/obsahu, neboli DMS (také se používá zkratka - ECM – Enterprise Content Management) systémy, patří v dnešní době mezi již běžné systémy středních a větších společností. Mezi tradiční funkcionality DMS patří především evidence, vyhledávání a bezpečná archivace firemní dokumentace. Firmy zpracovávají denně množství dokumentace, které samy vytvářejí, spravují či jsou jim doručeny. Zákazníci a obchodní partneři jsou čím dál více náročnější a konkurence nutí firmy rychleji komunikovat. Toho dosáhneme automatizací některých firemních procesů právě využitím systému DMS/ECM.

Neomezený přístup a snadné vyhledávání

Přístup k datům 24 hodin denně, z práce, domova či dovolené. Jednoduché vyhledání a mobilní aplikace.

Správa, schvalování a oběh dokumentů

Objednávky, faktury, smlouvy či personalistika. Nastavení oběhu dokumentů přesně podle Vašich požadavků.

Efektivní zpracování přijaté fakturace

Vytěžení dat z Vašich dokumentů. Přináší nejen zrychlení, ale i snížení chybovosti a zvýšení produktivity.

Vaše data v bezpečí

Bezpečně uložené a archivované. Bez obavy ze živelných pohrom, požárů, či krádeží.

Správa smluv

Absolutní přehled a kontrola nad smlouvami. Rychlý a snadný přístup, provázanost s jednotlivými zákazníky a dodavateli, možnosti verzování a jednoduchá evidence. Využívejte milníky, které Vám ohlídají důležité termíny.

Snadné napojení do Vaší stávající IT struktury

Jednoduše lze propojit s aktuálními systémy (MS Windows nebo Linux) a aplikacemi (Spisová služba, CAD, GIS, CRM a ERP, SAP aj.)

V souladu s aktuálními potřebami

Neomezené možnost rozšíření systému o nové funkce – elektronické podpisy, čárové kódy, extrakci informací z obrazových soborů, uživatelské funkce na míru zákazníka aj. Vyvíjíme moduly, např. anonymizace dokumentů s následným zasláním do Registru smluv; modul pro eIDAS, který automaticky kontroluje nově příchozí dokumenty. V souladu s GDPR aj.


Jsme certifikovaným partnerem společnosti ELO Digital Office ČR, distributora a výrobce DMS ELO - špičkového systému pro správu dokumentů - německé společnosti ELO Digital Office GmbH. Jsme dodavatelem komplexních řešení digitální správy a archivace dokumentů postavených na platformě Dokument management systému ELO (Office, Professional, Enterprise).

ELO představuje kombinaci speciálních individuálních řešení, které dohromady spojuje v jeden celek. Tak i ta nejmenší aplikace může být součástí jednoho velkého systému. Všechny zdroje informací jsou pohromadě a dostupné v požadovaném čase a místě. ELO se specializuje na správu různých obsahů a zajištění splnění zákonných požadavků.

Síla spočívá v modulech a jejich pružnosti, schopností spolupracovat se všemi typy systémů, využít obsah informací a mít je okamžitě k dispozici. Celý životní cyklus informací je pokrytý, od vytvoření až po jejich odstranění. Přehled nad všemi obchodními procesy je rozhodující pro efektivní a konkurenční rozvoj podniku.