"Ulehčete práci svým účetním, strojovou práci nechte nám."

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních náklad, chybovosti a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. Především se jedná o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří práci několika zaměstnanců. Díky tomu mohou svůj čas využít efektivněji na jiné, důležitější úkoly.

Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na naší digitalizační lince. Nabízíme digitalizaci Vašich dokumentů, včetně zpracování a vytěžení požadovaných dat.

Máme zkušený tým expertů a konzultantů, kteří upravují řešení zákazníků na míru požadavků. Nabízíme konzultační služby, pomůžeme vytvořit optimální návrh zpracování Vašich dokumentů.

Zpracováváme faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, dodací listy aj.


"Vaše dokumenty digitalizujeme, data vytěžíme."

Outsourcing digitalizace přináši výhody:

 • Úspora času a lidských zdrojů
 • Využijte své zaměstnance efektivněji, čísla nechte na robotech
 • Snížení chybovosti přepisu dat na minimum díky automatické kontrole
 • Stereotypní práci nechte na nás
 • Dostanete čísla bez papíru, zmatků a časových prodlev
 • Snížení nákladů na zpracování dokumentace
 • Možnost integrace do ERP, DMS, ECM, CRM, účetních či jiných systémů.
 • Máte rychlý a jednoduchý přístup k údajům
 • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
 • Přísné respektování všech platných právních úprav – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.

"Zašlete nám papíry, my Vám vrátíme data."

 • Outsourcing vytěžování dat - prospekt