Digitalizace jako služba. Outsourcing vytěžování dat.

Zpracování dokumentů znamená pro mnoho firem zdroj vysokých finančních náklad, chybovosti a neefektivní časové vytížení svých odborných zaměstnanců. Důvod spočívá v každodenní rutinní práci s velkým množstvím dokumentů a údajů, které z nich je třeba přepsat, zaevidovat a zpracovat. Především se jedná o faktury. Společnosti, které obdrží stovky až tisíce faktur měsíčně ušetří práci několika zaměstnanců. Díky tomu mohou svůj čas využít efektivněji na jiné, důležitější úkoly.

Nechte si svoji firemní dokumentaci zpracovat u nás, na naší digitalizační lince. Nabízíme digitalizaci Vašich dokumentů, včetně zpracování a vytěžení požadovaných dat.

Máme zkušený tým expertů a konzultantů, kteří upravují řešení zákazníků na míru požadavků. Nabízíme konzultační služby, pomůžeme vytvořit optimální návrh zpracování Vašich dokumentů.

Zpracováváme faktury, smlouvy, objednávky, formuláře, dodací listy aj.


Vyhody digitalizace formou služby.

 • Úspora času a lidských zdrojů
 • Využijte své zaměstnance efektivněji, čísla nechte na robotech
 • Snížení chybovosti přepisu dat na minimum díky automatické kontrole
 • Stereotypní práci nechte na nás
 • Dostanete čísla bez papíru, zmatků a časových prodlev
 • Snížení nákladů na zpracování dokumentace
 • Možnost integrace do ERP, DMS, ECM, CRM, účetních či jiných systémů.
 • Máte rychlý a jednoduchý přístup k údajům
 • Vrácení, archivace nebo bezpečná skartace fyzických originálů dokumentů
 • Přísné respektování všech platných právních úprav – zákon o ochraně osobních údajů, zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o elektronickém podpisu či o archivnictví, spisové službě atd.

Outsourcing digitalizace dokumentů

 • Outsourcing vytěžování dat - prospekt