Odstranění citlivých dat z dokumentů a následné zveřejnění v registru smluv.

Software slouží k anonymizaci vybraných smluv, které podléhají zákonu o Registru smluv (340/2015 Sb.) a jejich přípravě ke zveřejnění v Informačním systému registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Modul umožňuje na jedno kliknutí smlouvu zveřejnit/modifikovat/smazat/přidat dodatek. Řešení je navrženo v prostředí systému ELO.

Anonymizace probíhá formou ručního začernění, kde se následně vypálí definované oblasti a vytvoří se strojově čitelný text pomocí OCR.

Poté je smlouva zveřejněna v Registru smluv.