Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice a.s. řešila problémy ve dvou rovinách. První z nich byla zastaralá spisová služba, kterou již nebylo možné snadno upgradovat. Druhou rovinou byl požadavek na zpracování provozních agend, zejména objednávek, smluv, došlých faktur, datových schránek (ISDS), elektronických podpisů, eIDAS a...

 • Obsahuje případovou studii

Mercedes-Benz Financial Services

Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) zaznamenává v posledních letech úspěšnou bilanci svého podnikání. Od roku 2011, během šesti let, vyrostla v ČR o 65% a na Slovensku o 45%. Do roku 2020 má ambice dostat se na 25% nárůst v obou zemích. A co je nejdůležitější, se stejným počtem zaměstnanců. V roce 2019 navíc...

 • Obsahuje případovou studii

Provident Financial s.r.o.

Pokud je přijaté korespondence opravdu hodně, navíc pokud většina komunikace probíhá přes datové schránky, je často komplikované nastavit všechny procesy tak, aby byla korespondence vyřízena včas a bezchybně. Provident problematiku správy a archivace dat zpráv datové schránky vyřešil v prostředí technologie ELO....

 • Obsahuje případovou studii

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. je česká pobočka předního světového výrobce kabelů, vodičů a kabelových svazků. V oblasti správy spisovny se firma rozhodla pro outsourcing. Společnost FM EXON poskytuje ve dvou depozitářích v Bratislavě služby správy spisové služby a automatizovaného zpracování dat. FM EXON provádí převzetí,...

 • Obsahuje případovou studii

LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, aktualizace, upgrade, úpravu, rozvoj, servis a hotline Document Management System ELO. Agendy: smlouvy a faktury, včetně vytěžovacího nástroje DocXtractor a modulu pro elektronické podpisy Sign for ELO.


Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, upgrade DMS ELO a servis včetně příslušných práv a rozvoje celého systému.


ČESKÝ ROZHLAS

Implementace systému pro elektronickou správu a ukládání dokumentů ELO pro obchodní smlouvy a související dokumentaci v prostředí společnosti a dodání a zprovoznění integrační platformy pro rozhraní do ostatních informačních systémů Českého rozhlasu.


ŠKODA AUTO a.s.

Ve společnosti ŠKODA AUTO se ročně vytvoří až 10 tisíc smluv. Nový systém zajišťuje naplnění legislativních požadavků doprovázené řízenou archivací a skartací, zaslání dokumentů do registru smluv či práci s elektronickými podpisy. Značný důraz je kladen na bezpečnost s využitím zabezpečených ...

 • Obsahuje případovou studii

Penny Market s.r.o.

Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Projekt spočívá v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Tvorba a customizace databáze, křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly. Od počátku projektu jsme...


Banka Creditas a.s.

Cílem bylo zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka CREDITAS implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně...

 • Obsahuje případovou studii

Biofer s.r.o.

Společnost Biofer s.r.o. nabízí služby v oblasti autodopravy, spedice a skladování. Pro zrychlení a zefektivnění svých služeb, lepší komunikaci, plynulost dokumentů a větší přehled nad podnikáním, se firma rozhodla implementovat vytěžovací nástroj ABBYY FlexiCapture, ve spolupráci s našimi programátory, kteří řešení připravili na míru požadavkům jednotlivých...


KDK Automotive Czech s.r.o.

Ve společnosti KDK Automotive Czech s.r.o. působí velké množství zaměstnanců na mnoha odděleních. Pracují s velkým objemem různorodých dokumentů. Tachovská společnost KDK se, podobně jako všechny firmy v oblasti automotive, rozvíjí rychlým tempem a nabírá nové zaměstnance prakticky do všech týmů. Pro lepší komunikaci...

 • Obsahuje případovou studii

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s. pro zvýšení efektivnosti zpracování smluv a faktur implementovala německý systém DMS ELO. Nasazení nového řešení obsahuje i systém pro vytěžování dat, který jim výrazně urychluje zpracování přijatých faktur.


CBRE Česká republika

Společnost CBRE používala, podobně jako většina firem na českém trhu, systém papírových dokumentů a šanonů. Uchovávali emailovou komunikaci a elektronické dokumenty pouze ve složkách jednotlivých uživatelů Hledání dokumentů, informací a dohady o existenci platné smlouvy či faktury tzv. brzdily obchod...

 • Obsahuje případovou studii

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Nemocnice implementovala řešení pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, jejich správa a bezpečná archivace s využitím tří agend: objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Vytěžování dat z faktur (automatické...

 • Obsahuje případovou studii

Budějovický Budvar, n.p.

Pivovar pracuje vzhledem k oboru činnosti s velkými objemy dokumentů. Projekt byl zaměřen v první fázi na práci s objednávkami a na evidenci, zpracování a schvalování dodavatelských faktur. Navazuje na rozšíření systému na zpracování dalších agend, např. vytvoření a zpracování dodavatelských...

 • Obsahuje případovou studii

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Společnost OMEXOM má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně ukládat digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, který zrychluje a...

 • Obsahuje případovou studii

Archeologický ústav AV ČR

Archeologický ústav AV ČR digitalizoval centrální archiv dokumentace terénních archeologických výzkumů na území Čech. Zajistil tím záchranu dokumentů poškozených povodní v roce 2002 a zároveň tak zajistil nepoškozené dokumenty do budoucna proti možným následkům podobných událostí. Nyní má snadný přístup k datům v digitální podobě.

...
 • Obsahuje případovou studii

Magistrát města Děčín

Magistrát města Děčín implementoval DMS systém na platformě ELOenterprise provozovaný na databázi Oracle. Magistrát má k dispozici systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Systém zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojení na spisovou službu T-mapy, která je pro ELO úložištěm...

 • Obsahuje případovou studii

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále ČPZP) implementovala ve spolupráci s dodavatelem EXON s.r.o. systém elektronické správy dokumentů ELO. Dnes je v elektronickém archivu uloženo přes 30 mil. dokumentů. S rostoucím počtem klientů narůstal i počet fyzických dokumentů. Ke každému pojištěnci náleží obrovské...

 • Obsahuje případovou studii

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je...

 • Obsahuje případovou studii

Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o.

Společnosti Unibail-Rodamco Česká republika, působí na trhu realit a nemovitostí, nové řešení DMS pomáhá spravovat a bezpečně archivovat digitalizované dokumenty a zefektivňuje vnitřní komunikaci a procesy společnosti. Cílem bylo zavedení systému správy dokumentů pro usnadnění práce s dokumenty, vytvoření ...

 • Obsahuje případovou studii