• DMS ELO
 • Vytěžování dat
 • Spisová služba
 • Vývoj software
 • Servis DMS

Nemocnice Prachatice, a.s.

Analýza a implementace systému správy dokumentace DMS ELO pro 70 uživatelů, včetně spisové služby a vytěžovacího nástroje DocXtractor Invoice Basic. Součástí je elektronické podepisování a implementace anonymizéru s napojením na Registr smluv ....


 • DMS ELO
 • Vytěžování dat
 • Servis DMS

LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, aktualizace, upgrade, úpravu, rozvoj, servis a hotline Document Management System ELO. Agendy: smlouvy a faktury, včetně vytěžovacího nástroje DocXtractor a modulu pro elektronické podpisy Sign for ELO.


 • DMS ELO
 • Servis DMS

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, upgrade DMS ELO a servis včetně příslušných práv a rozvoje celého systému.


 • DMS ELO

ČESKÝ ROZHLAS

Projekt pro Český rozhlas představuje implementaci systému pro elektronickou správu a ukládání dokumentů pro obchodní smlouvy a související dokumentaci v prostředí společnosti a dodání a zprovoznění integrační platformy pro rozhraní do ostatních informačních systémů Českého rozhlasu.


 • DMS ELO

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO a.s. využívá řešení společnosti EXON s.r.o., které je postavené na technologii německého výrobce ELO Digital Office GmbH. Implementace přináší komplexní řešení pro elektronické zpracování smluv a souvisejících dokumentů v prostředí velké společnosti s 12 tis. uživateli. Důraz je kladen na bezpečnost a efektivitu celého řešení.


 • Digitalizace
 • Vytěžování dat
 • Vývoj software

Penny Market s.r.o.

Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Projekt spočívá v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Tvorba a customizace databáze, křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly. Od počátku projektu jsme...


 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Banka Creditas a.s.

Projekt pro Banku CREDITAS představoval splnit cíle: zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka CREDITAS implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně napojení do interního...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • vytěžování
 • faktury
 • objednávky
 • smlouvy

 • Vytěžování dat
 • Vývoj software

Biofer s.r.o.

Společnost Biofer s.r.o. nabízí služby v oblasti autodopravy, spedice a skladování. Pro zrychlení a zefektivnění svých služeb, lepší komunikaci, plynulost dokumentů a větší přehled nad podnikáním, se firma rozhodla implementovat vytěžovací nástroj ABBYY FlexiCapture, ve spolupráci s našimi programátory, kteří řešení připravili na míru požadavkům jednotlivých...

 • vytěžování
 • vývoj software

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

KDK Automotive Czech s.r.o.

Tachovská společnost KDK Automotive Czech implementovala systém pro správu dokumentace ELO. Společnost zaměstnává hodně zaměstnanců na mnoha odděleních a pracuje s velkým objemem dokumentů. KDK má nyní systém pro lepší komunikaci, větší přehlednost a absolutnímu zamezení ztrátám dokumentace. Součástí projektu je také implementace aplikace pro vytěžování...

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s. pro zvýšení efektivnosti zpracování smluv a faktur implementovala německý systém DMS ELO. Nasazení nového řešení obsahuje i systém pro vytěžování dat, který jim výrazně urychluje zpracování přijatých faktur.

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • DMS ELO

CBRE Česká republika

Řešení pro společnost CBRE zahrnuje digitalizaci firemních dokumentů, jejich správu a archivaci na bázi technologie ELO. Společnost má nyní veškeré dokumenty přehledné, kategorizované, okamžitě přístupné, snadno dohledatelné a bezpečně uložené, s jasně definovanými přístupovými právy.

Případová studie v PDF

 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky
 • DMS ELO

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Implementace systému pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, jejich správa a bezpečná archivace s využitím tří agend: objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Vytěžování dat probíhá v aplikaci DocXtractor. Systém je napojený na ISDS, Registr smluv a na MS Dynamics NAV (plánovaný přechod na...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • Navision
 • vytěžování
 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat
 • Spisová služba

Budějovický Budvar, n.p.

Systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí řešení je správa, archivace a bezpečné uložení digitalizovaných dokumentů s použitím agend: žádanky o objednávku, objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Elektronický proces schvalování dokument výrazně zrychluje a zprůhledňuje dané procesy. Vytěžování dat probíhá pomocí aplikace ELO...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • smlouvy
 • objednávky
 • faktury
 • vytěžování
 • spisová služba

 • DMS ELO

GA Energo technik s.r.o.

Projekt implementace Document Management System na platformě ELOenterprise. Společnost má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně ukládat digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, který zrychluje a...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • MS SQL
 • Helios
 • SAP

 • Digitalizace

Archeologický ústav AV ČR

Archeologický ústav AV ČR digitalizoval centrální archiv dokumentace terénních archeologických výzkumů na území Čech. Zajistil tím záchranu dokumentů poškozených povodní v roce 2002 a zároveň tak zajistil nepoškozené dokumenty do budoucna proti možným následkům podobných událostí. Nyní má snadný přístup k datům v digitální podobě.

Případová studie v PDF

 • Digitalizace
 • Archiv
 • Záchrana dokumentů
 • Knihy
 • Mapy
 • Mikrofilmy

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Magistrát města Děčín

Magistrát města Děčín implementoval DMS systém na platformě ELOenterprise provozovaný na databázi Oracle. Magistrát má k dispozici systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Systém zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojení na spisovou službu T-mapy, která je pro ELO úložištěm...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • UDS
 • archivace
 • státní správa

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

V rámci projektu byl vytvořen systém pro správu, digitalizaci a elektronickou archivaci dokumentů na bázi technologie ELO. Společnost EXON pracuje jako integrátor technologií pro spisovou službu, DMS, workflow dokumentů, elektronickou archivaci (3D archiv). Existuje jedno úložiště dokumentů, včetně nastavení přístupových práv a s možností vzdáleného přístupu...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • spisová služba

 • DMS ELO
 • Spisová služba

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • archivace

 • DMS ELO

Unibail-Rodamco Česká republika s.r.o.

Společnost Unibail-Rodamco Česká republika s.r.o. implementovala DMS ELO, který ji pomáhá spravovat a bezpečně archivovat digitalizované dokumenty a zefektivňuje vnitřní komunikaci a procesy společnosti. Modul ELO ISDS konektor řeší přijímání a odesílání datovýchzpráv přímo z prostředí DMS ELO.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS

 • DMS ELO
 • Vytěžování dat

Mercedes-Benz Financial Services ČR a Slovakia

Společnosti implementovala systém pro správu, řízení a vytěžování dat z dodavatelských faktur, daňových dokladů a velkých technických průkazů. Významně se tak zrychlila, zpřehlednila a zefektivnila práce s dokumenty a zároveň došlo ke konsolidaci dokumentů a pracovních postupů pro MBFS ČR a MBFS Slovakia.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • Sign for ELO
 • vytěžování
Nemocnice Prachatice, a.s.
LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.
Palivový kombinát Ústí, s.p.
ČESKÝ ROZHLAS
ŠKODA AUTO a.s.
Penny Market s.r.o.
Banka Creditas a.s.
Biofer s.r.o.
KDK Automotive Czech s.r.o.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.
CBRE Česká republika
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Budějovický Budvar, n.p.
GA Energo technik s.r.o.
Archeologický ústav AV ČR
Magistrát města Děčín
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Univerzita Karlova v Praze
Unibail-Rodamco Česká republika s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services ČR a Slovakia