• Document Management (DMS)

Provident Financial s.r.o.

Projekt pro společnost Provident Financial s.r.o. představuje řešení problematiky správy a archivace zpráv datové schránky v prostředí technologie společnosti ELO Digital Office GmbH. Řešení obsahuje 20 licencí pevného klienta pro agendu datových zpráv, včetně wokflow pro zautomatizování celého procesu. K zamezení nežádoucích prodlev jsou využity customizované...


 • Fyzická správa spisovny

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

Společnost Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. je česká pobočka předního světového výrobce kabelů, vodičů a kabelových svazků. V oblasti správy spisovny se firma rozhodla pro outsourcing. Společnost FM EXON poskytuje ve dvou depozitářích v Bratislavě služby správy spisové služby a automatizovaného zpracování dat. FM EXON provádí převzetí, přetřídění,...

Případová studie v PDF

 • správa spisovny

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur
 • Spisová služba
 • Vývoj software

Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice řešila problémy ve dvou rovinách. První z nich byla zastaralá spisová služba, kterou již nebylo možné snadno upgradovat. Druhou rovinou byl požadavek na zpracování provozních agend, zejména objednávek, smluv, došlých faktur, datových schránek (ISDS), elektronických podpisů, eIDAS a registru smluv. Provozní dokumentace tvoří v práci...

 • objednávky
 • faktury
 • smlouvy
 • spisová služba
 • datové schránky
 • skartace
 • eIdas
 • registr smluv
 • anonymizace
 • vytěžování

 • Knižní skenery i2S

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni) vlastní od roku 2010 knižní skener i2S CopiBook RGB A2. V roce 2018, v rámci obnovy knižního skeneru, společnost EXON dodala knižní skener i2S CopiBook V-shape, s možností skenování do formátu 2xA2 (400dpi), s motorizovanou kolébkou v úhlu 120°, vhodnou pro digitalizaci kulturního dědictví, speciálně vzácných knih a...


 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, aktualizace, upgrade, úpravu, rozvoj, servis a hotline Document Management System ELO. Agendy: smlouvy a faktury, včetně vytěžovacího nástroje DocXtractor a modulu pro elektronické podpisy Sign for ELO.


 • Document Management (DMS)

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Společnost EXON poskytuje provozní dohled, upgrade DMS ELO a servis včetně příslušných práv a rozvoje celého systému.


 • Document Management (DMS)

ČESKÝ ROZHLAS

Projekt pro Český rozhlas představuje implementaci systému pro elektronickou správu a ukládání dokumentů pro obchodní smlouvy a související dokumentaci v prostředí společnosti a dodání a zprovoznění integrační platformy pro rozhraní do ostatních informačních systémů Českého rozhlasu.


 • Document Management (DMS)

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, a.s. využívá řešení společnosti EXON s.r.o., které je postavené na technologii německého výrobce ELO Digital Office GmbH. Pracovníci ŠKODA AUTO ročně vytvoří až 10 tisíc smluv. Implementace ELO přináší komplexní řešení pro elektronické zpracování smluv a souvisejících dokumentů v prostředí velké společnosti s 12 tis. uživateli, včetně...

 • smlouvy

 • Outsourcing digitalizace
 • Vývoj software

Penny Market s.r.o.

Pro společnost Penny Market (REWE Group a.s.) zpracováváme formuláře pro získání věrnostní PENNY karty. Projekt spočívá v digitalizaci a vytěžování formulářů (OCR, ICR) včetně outsourcingu nahlížení na naskenované formuláře a vytěžené informace. Tvorba a customizace databáze, křížové porovnání s číselníky, geografické kontroly. Od počátku projektu jsme...


 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

Banka Creditas a.s.

Projekt pro Banku CREDITAS představoval splnit cíle: zautomatizovat firemní procesy, zefektivnit práci s dokumenty, urychlit schvalovací procesy, vytěžovat faktury a především zajistit maximální bezpečnost archivovaných dokumentů. Banka CREDITAS implementovala systém pro správu dokumentů ELO, který jim veškeré požadavky splňuje, včetně napojení do interního...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • vytěžování
 • faktury
 • objednávky
 • smlouvy

 • Digitalizace faktur
 • Vývoj software

Biofer s.r.o.

Společnost Biofer s.r.o. nabízí služby v oblasti autodopravy, spedice a skladování. Pro zrychlení a zefektivnění svých služeb, lepší komunikaci, plynulost dokumentů a větší přehled nad podnikáním, se firma rozhodla implementovat vytěžovací nástroj ABBYY FlexiCapture, ve spolupráci s našimi programátory, kteří řešení připravili na míru požadavkům jednotlivých...

 • vytěžování
 • vývoj software

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

KDK Automotive Czech s.r.o.

Tachovská společnost KDK Automotive Czech implementovala systém pro správu dokumentace ELO. Společnost zaměstnává hodně zaměstnanců na mnoha odděleních a pracuje s velkým objemem dokumentů. KDK má nyní systém pro lepší komunikaci, větší přehlednost a absolutnímu zamezení ztrátám dokumentace. Součástí projektu je také implementace aplikace pro vytěžování...

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s.

ČSAD České Budějovice, a.s. pro zvýšení efektivnosti zpracování smluv a faktur implementovala německý systém DMS ELO. Nasazení nového řešení obsahuje i systém pro vytěžování dat, který jim výrazně urychluje zpracování přijatých faktur.

 • DMS ELO
 • vytěžování

 • Document Management (DMS)

CBRE Česká republika

Řešení pro společnost CBRE zahrnuje digitalizaci firemních dokumentů, jejich správu a archivaci na bázi technologie ELO. Společnost má nyní veškeré dokumenty přehledné, kategorizované, okamžitě přístupné, snadno dohledatelné a bezpečně uložené, s jasně definovanými přístupovými právy.

Případová studie v PDF

 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky
 • DMS ELO

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Implementace systému pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, jejich správa a bezpečná archivace s využitím tří agend: objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Vytěžování dat probíhá v aplikaci DocXtractor. Systém je napojený na ISDS, Registr smluv a na MS Dynamics NAV (plánovaný přechod na...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • Navision
 • vytěžování
 • smlouvy
 • faktury
 • objednávky

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur
 • Spisová služba

Budějovický Budvar, n.p.

Systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Součástí řešení je správa, archivace a bezpečné uložení digitalizovaných dokumentů s použitím agend: žádanky o objednávku, objednávky, dodavatelské faktury a smlouvy. Elektronický proces schvalování dokument výrazně zrychluje a zprůhledňuje dané procesy. Vytěžování dat probíhá pomocí aplikace ELO...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • smlouvy
 • objednávky
 • faktury
 • vytěžování
 • spisová služba

 • Document Management (DMS)

GA Energo technik s.r.o.

Projekt implementace Document Management System na platformě ELOenterprise. Společnost má k dispozici systém, který jí pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně ukládat digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je elektronický proces schvalování dokumentů, který zrychluje a...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • MS SQL
 • Helios
 • SAP

 • Outsourcing digitalizace

Archeologický ústav AV ČR

Archeologický ústav AV ČR digitalizoval centrální archiv dokumentace terénních archeologických výzkumů na území Čech. Zajistil tím záchranu dokumentů poškozených povodní v roce 2002 a zároveň tak zajistil nepoškozené dokumenty do budoucna proti možným následkům podobných událostí. Nyní má snadný přístup k datům v digitální podobě.

Případová studie v PDF

 • Digitalizace
 • Archiv
 • Záchrana dokumentů
 • Knihy
 • Mapy
 • Mikrofilmy

 • Document Management (DMS)
 • Spisová služba

Magistrát města Děčín

Magistrát města Děčín implementoval DMS systém na platformě ELOenterprise provozovaný na databázi Oracle. Magistrát má k dispozici systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Systém zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojení na spisovou službu T-mapy, která je pro ELO úložištěm...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • UDS
 • archivace
 • státní správa

 • Document Management (DMS)
 • Spisová služba

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

V rámci projektu byl vytvořen systém pro správu, digitalizaci a elektronickou archivaci dokumentů na bázi technologie ELO. Společnost EXON pracuje jako integrátor technologií pro spisovou službu, DMS, workflow dokumentů, elektronickou archivaci (3D archiv). Existuje jedno úložiště dokumentů, včetně nastavení přístupových práv a s možností vzdáleného přístupu...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • spisová služba

 • Document Management (DMS)
 • Spisová služba

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze implementovala ve spolupráci se společností EXON s.r.o. řešení elektronické spisové služby T-WIST umožňující evidenci a zpracování veškerých dokumentů došlých v papírové a digitální podobě. Řešení zefektivňuje komunikaci mezi jednotlivými odbory a pobočkami a výrazně přispívá k celkové transparentnosti při vyřizování. Součástí je...

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • spisová služba
 • archivace

 • Document Management (DMS)

Unibail-Rodamco Česká republika s.r.o.

Společnost Unibail-Rodamco Česká republika s.r.o. implementovala DMS ELO, který ji pomáhá spravovat a bezpečně archivovat digitalizované dokumenty a zefektivňuje vnitřní komunikaci a procesy společnosti. Modul ELO ISDS konektor řeší přijímání a odesílání datovýchzpráv přímo z prostředí DMS ELO.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS

 • Document Management (DMS)
 • Digitalizace faktur

Mercedes-Benz Financial Services ČR a Slovakia

Společnosti implementovala systém pro správu, řízení a vytěžování dat z dodavatelských faktur, daňových dokladů a velkých technických průkazů. Významně se tak zrychlila, zpřehlednila a zefektivnila práce s dokumenty a zároveň došlo ke konsolidaci dokumentů a pracovních postupů pro MBFS ČR a MBFS Slovakia.

Případová studie v PDF

 • DMS ELO
 • UDS
 • Sign for ELO
 • vytěžování