Analýza a implementace systému správy dokumentace DMS ELO pro 70 uživatelů, včetně spisové služby a vytěžovacího nástroje DocXtractor Invoice Basic. Součástí je elektronické podepisování a implementace anonymizéru s napojením na Registr smluv ....

  • Kategorie:

    • DMS/ECM ELO
    • Vytěžování dat
    • Vývoj software
    • Spisová služba