"Správa dokumentů DMS včetně spisové služby."

Nemocnice Prachatice řešila problémy ve dvou rovinách. První z nich byla zastaralá spisová služba, kterou již nebylo možné snadno upgradovat. Druhou rovinou byl požadavek na zpracování provozních agend, zejména objednávek, smluv, došlých faktur, datových schránek (ISDS), elektronických podpisů, eIDAS a anonymizace dat s následným nahráním do registru smluv. Provozní dokumentace tvoří v práci zaměstnanců nemocnice nemalou část jejich práce. Projekt představuje analýzu a implementaci systému správy dokumentů ELO pro 70 uživatelů, včetně spisové služby a vytěžovacího nástroje. Více o projektu v případové studii.

Případová studie v PDF
 • Kategorie:

  • Document Management (DMS)
  • Digitalizace faktur
  • Spisová služba
  • Vývoj software

  Dovednosti:

  • objednávky
  • faktury
  • smlouvy
  • spisová služba
  • datové schránky
  • skartace
  • eIdas
  • registr smluv
  • anonymizace
  • vytěžování