"DMS ELO na Magistrátu."

Magistrát města Děčín implementoval DMS systém na platformě ELOenterprise provozovaný na databázi Oracle. Magistrát má k dispozici systém pro správu, řízení a vytěžování daňových dokladů. Systém zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček. Nedílnou součástí je propojení na spisovou službu T-mapy, která je pro ELO úložištěm naskenovaných dokumentů. Nyní má k dispozici systém, který pomáhá spravovat, archivovat a bezpečně uložit digitalizované dokumenty, a také zefektivňuje vnitřní komunikaci mezi pracovníky jednotlivých oddělení a poboček.

Případová studie v PDF
 • Kategorie:

  • Document Management (DMS)
  • Spisová služba

  Dovednosti:

  • DMS ELO
  • spisová služba
  • UDS
  • archivace
  • státní správa