"Od papírů k plné automatizaci."

Ve společnosti KDK Automotive Czech s.r.o. působí hodně zaměstnanců na mnoha odděleních a pracují s velkým objemem dokumentů. Tachovská společnost KDK se rozvíjí rychlým tempem a nabírá nové zaměstnance prakticky do všech týmů. Pro lepší komunikaci a snazší budoucí rozvoj KDK implementovala DMS řešení společnosti EXON s.r.o.. V první fázi pro agendy objednávky, faktury a smlouvy. Více o projektu v případové studii.

Případová studie v PDF
 • Kategorie:

  • Document Management (DMS)
  • Digitalizace faktur

  Dovednosti:

  • DMS ELO
  • vytěžování