Správa spisové služby pro Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o.

Pro společnost Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. poskytujeme ve dvou depozitářích v Bratislavě službu/outsourcing správy spisové služby a automatizované zpracování dat. Provádíme převzetí, přetřídění, systematické zpracování a uložení fyzických dokumentů klienta s různou lhůtou uložení do oddělení / pododdělení, ročníků, věcných skupin a jeho evidenci. Dále zajišťujeme dlouhodobou úschovu a správu dokumentů, vyřazování spisů a skartaci. Gebauer & Griller má nyní okamžitý přehled o svých spisech a jejich obsahu. Případová studie k dispozici na http://www.exon.cz/cs/portfolio/gebauer-griller-kabeltechnik-spol-s-ro.