Cultural Heritage Club Czech Republic

Za podpory společnosti i2S jsme uspořádali první ročník setkání nazvané "Cultural Heritage Club Czech Republic". Setkání proběhlo v Plzni a zúčastnilo se na 30 zástupců knihoven, muzeí a archivů z celé České republiky. Po dopoledním setu přednášek o digitalizaci kulturního dědictví jsme navštívili Státní oblastní archiv Plzni, kde byla připravena prohlídka budovy, skenovacích zařízení CopiBook OS A2+ a véčkového knižního skeneru CopiBook V-shape 2xA2. Program jsme zakončili zajímavou prohlídkou Plzeňského historického podzemí. Děkujeme všem zúčastněným, zástupcům společnosti i2S za milou návštěvu a všem kolegům za přípravu setkání. Kolektiv EXON